O društvu

Društvo mladih geografov Slovenije Egea Ljubljana je društvo študentov geografije in vseh geografskih navdušencev po duši in izobrazbi. Predvsem povezuje člane, ki so študenti Oddelka za Geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, vendar to ni pogoj za članstvo.

Glavni nameni društva so

  • spodbujanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti študentov geografije,
  • pospeševanje raziskovalne dejavnosti v geografiji,
  • zavzemanje za razvoj študija geografije in za izboljšanje pogojev študija,
  • povečanje mobilnosti študentov,
  • povezovanje študentov geografije in mladih geografov,
  • sodelovanje z mednarodnimi in domačimi študentskimi in strokovnimi organizacijami,
  • z izdajanjem študentskega glasila spodbujanje objave strokovnih in drugih prispevkov,
  • medsebojna pomoč študentov in krepitev stanovske pripadnosti.

Število članov društva

Število članov društva

Korenine društva segajo v leto 1988, ko je bila kot njegova predhodnica ustanovljena Študentska sekcija Ljubljanskega geografskega društva. Društvo mladih geografov Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1998. Skozi vsa leta je društvo ostalo zelo aktivno, saj skrbi za izvajanje obštudijskih geografskih aktivnosti, povezovanje študentov geografije in mladih geografov ter sodelovanje z domačimi in mednarodnimi geografskimi društvi. Društvo je pod imenom Egea Ljubljana, ki je bila ustanovljena leta 1996, tudi del Mednarodne organizacije študentskih društev geografije in sorodnih ved (European Geography Association for Students and Young Geographers), s katerimi sodeluje in izvaja svoje aktivnosti.

Naslov društva

Društvo mladih geografov Slovenije Egea Ljubljana
Oddelek za geografijo
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

egea.ljubljana@dmgs.si

Statut društva

Upravni odbor 

Ajda Miklavčič

Ajda Miklavčič

predsednica

Larisa Kosi

Larisa Kosi

podpredsednica

Klemen Baronik

Klemen Baronik

notranji minister

Tina Raj

Tina Raj

odgovorna urednica GEOmixa

Job Stopar

Job Stopar

kontaktna oseba za Egeo 1

Manca Bohinec

Manca Bohinec

kontaktna oseba za Egeo 2

Tadej Kapun

Tadej Kapun

tajnik

Matej Knez

Matej Knez

blagajnik

Manja Jakopič

Manja Jakopič

predstavnica za odnose z javnostjo

Podpirajo nas