Egea Ljubljana

Egea (European Geography Association for students and young geographers) je Evropska zveza študentov geografije, ki povezuje okoli 5000 mladih geografov iz več kot 100 evropskih mest. Cilj Egee je okrepiti položaj geografije v Evropi in spodbuditi mlade geografe k aktivnemu sodelovanju v procesih odločanja na evropski, državni ali lokalni ravni. Skupaj želimo zgraditi Evropo kot prostor medkulturnosti, raznolikosti, trajnosti in čezmejnega prijateljstva.

Egea Ljubljana

Študenti in študentke geografije z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se v aktivnosti Egee vključujejo od leta 1996, ko je bila ustanovljena entiteta  Egea Ljubljana, ki spada v Evromediteransko regijo. Skozi leta delovanja društva je ljubljanska entiteta pomembno pripomogla k delovanju Egee na evropski ravni v obliki organizacije različnih dogodkov, med drugim tudi regionalnih kongresov, in sodelovanjem članov v različnih odborih zveze.    

Aktualno o Egei

Včlanjevanje, novice, dogodki, zgodovina združenja…

Aktualno o Egei

Včlanjevanje, novice, dogodki, zgodovina združenja…

Organizacijska struktura Egee

Egea je sestavljena iz članic entitet (trenutno jih je približno 90, npr. Aachen, Beograd, Graz, Izmir, Kazan, Leuven, Mainz, Maribor, Olomouc, Sarajevo …), ki imajo sedeže v mestih, kjer lahko študiramo geografijo in jih zastopata ena ali dve kontaktni osebi. Entitete pa pripadajo eni od štirih regij (Evromediteranska, Severno-baltiška, Zahodna in Vzhodna regija), ki jih usklajujejo štiri regionalne ekipe (Regional Teams). Celotno združenje pa upravlja Odbor Egee (Board of Egea). Regionalne ekipe vključujejo regionalno kontaktno osebo (Regional Conact Person) in asistente, ki skrbijo za komunikacijo med entitetami in njihovimi pripadajočimi regijami ter glavnim odborom. Regionalne ekipe in upravni odbor so del Odbora za organizacijo in strategijo (Organization and Strategy Committee), ki vključuje različne podporne skupine oz. odbore, organizatorje kongresov in Komisijo za finančni nadzor (Financial Control Comission).

Prednosti aktivnega članstva v Egei

 • Spoznavanje študentov geografije iz ostalih evropskih držav ter deljenje izkušenj in znanj,
 • učenje na poseben in zabaven način v drugačnem okolju z novimi metodami in tehnologijami,
 • ustvarjanje nepozabnih spominov in sklepanje novih prijateljstev,
 • poceni potovanja po Evropi (in tudi dlje) ter spoznavanje novih krajev, kultur ter običajev,
 • pridobivanje dodatne motivacije za študij in akademsko napredovanje, pridobivanje koristnih izkušenj ter bogatenje CV-ja,
 • spoznavanje in pridobivanje informacij o mednarodnih priložnostih za študij, usposabljanje ali delo,
 • nore zabave, druženja s prijatelji, skupna potovanja in izleti.

Dogodki

 • Regionalni kongresi: vsako leto vsaka regija organizira kongres v eni izmed držav, ki tej regiji pripadajo. Vsi kongresi se odvijajo aprila in so eni izmed najbolj pričakovanih dogodkov leta. Na njih lahko sodelujete na znanstvenih delavnicah, ekskurzijah, igrah, zabavah in tematskih večerih ter preživite nepozaben teden skupaj z geografi iz cele Evrope.
 • Letni kongres: zaključni kongres, na katerem se tudi uradno zamenja vodstvo Egee. Organizira se septembra, na njem pa se zbere okoli 200 študentov geografije.
 • Egea izmenjave: ene izmed najpomembnejših dogodkov v sklopu Egee so zagotovo izmenjave. Gre za enotedenske izmenjave, pri katerih gostite geografe iz določene entitete, s katero se predhodno dogovorite za izvedbo izmenjave in jih nato obiščete tudi sami. Z ostalimi geografi raziskujete tako njihovo državo kot tudi svojo lastno in ustvarite nova prijateljstva.
 • »Newbie weekend«: vsako leto 4 entitete organizirajo 4 »newbie weekende«, namenjene predvsem novim članom Egee, da bolje spoznajo društvo in njegovo delovanje ter se povežejo z ostalimi člani.
 • Ostali dogodki: ekskurzije, motivacijski vikendi, praznovanje novega leta in ostalih praznikov, obiski božičnih sejmov, predavanja, okrogle mize, treningi…

Kontaktni osebi

Job Stopar (CP1): job.stopar@gmail.com

Manca Bohinec (CP2): bohinec.manca@gmail.com