GEOmix

Letnik 26, št. 2 (december 2019)

Prelistaj na spletu

Naslovnica GEOmixa, letnik 26, številka 2 (avtorica: Nina Markelj)

Vsebina

UVODNIK
BESEDA PREDSEDNIKA

DROBTINICE

 • Predstavitev uredniškega in upravnega odbora
 • DMGS-kotiček
 • EGEA-kotiček
 • Geomorfološko društvo Slovenije (GMDS)  (Tjaša Vezovnik)
 • Poročilo kongresa WRC 2019  (Rok Brišnik)
 • CroSlo vikend 2019 (Vanja Dobrijević)
 • Kongres Severno-baltske regije 2019 (Monika Gričnik)
 • Kako smo se namesto ob Soči znašli v Bohinjskih gorah? (Maša Adlešič)
 • Izmenjava z EGEA Helsinki  (Lea Kimovec)
 • Izmenjava Kazan – 1. del  (Lovro Jecl)
 • Izmenjava Kazan – 2. del (Lana Sladič)
 • Hydrology field experience  1. del    (Polona Zakrajšek)

SREDICA

 • 100 let študija geografije na Univerzi  v  Ljubljani   in   mnogo   več   stoletij   raziskovanja zemljinega površja (dr. Darko Ogrin)
 • Oddelčna knjižnica se stalno razvija (Lucija Miklič Cvek)
 • Ko iz malega zraste veliko (dr. Matija Zorn)
 • O nastajanju monografije Zgodovina geografije na Slovenskem (dr. Darko Ogrin in dr. Irma Potočnik Slavič)
 • Zgodovina kartografskih prikazov na Slovenskem (dr. Primož Gašperič)
 • GEOmix XYZ (dr. Blaž Repe)
 • Prehojena četrtstoletna pot! (Miha Sever)

DROBTINICE

 • Hydrology field experience 2. del (Polona Zakrajšek)
 • Kako naenkrat zaobjeti ljudi od Portugalske do Turčije (Monika Gričnik)


AKTUALNO

 • Intervju z bivšimi uredniki: Berta Mrak
 • Intervju z bivšimi uredniki: Anja Skubic
 • Intervju z bivšimi uredniki: Borut Stojilković
 • Intervju z bivšimi uredniki: Peter Poljšak Klaus
 • Spomini starih Geomixov
 • Intervju s profesorjem Natkom (Miha Sever)
 • Intervju s profesorjem Krevsom (Miha Sever)
 • Intervju s profesorico Katjo Vintar Mally (Miha Sever)
 • Geomix čestita
 • MEMES

Sponzorji GEOmix-a in DMGS